Vergoeding van de zorg

De kosten voor ondersteuning bij uw huishouding en groepsverzorging worden vergoed via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Verblijf in een van onze locaties wordt vergoed via de Wlz (Wet langdurige zorg). Wettelijk is vastgesteld dat u ook een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke inkomenssituatie. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK).

De kosten voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van contractering tussen uw zorgverzekeraar en Hanzeheerd, ligt de vergoeding van de zorg veelal hoger dan indien er geen sprake is van een contract.

Advies

Wij adviseren u voorafgaand aan de zorgverlening bij uw zorgverzekeraar te informeren naar uw recht op de zorg dan wel op de vergoeding van de kosten van de zorg. Het kan zijn dat uw verzekeraar tussentijds de dekkingsvoorwaarden wijzigt zonder dat wij daarvan in kennis zijn gesteld. Als u zelf navraag doet, beschikt u altijd over actuele informatie van uw eigen zorgverzekeraar.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen