Verblijf inclusief (zware) zorg

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is en u blijvend intensieve zorg nodig heeft waarop u 24 uur per dag een beroep op moet kunnen doen, dan heeft u een indicatie ‘verblijf inclusief zorg’ nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Hanzeheerd biedt een breed scala aan zorg en verpleegmogelijkheden, van zorgzwaartepakket 4 tot en met 10. Bij zeer complexe verpleging kan het voorkomen dat onze mogelijkheden niet toereikend zijn om optimale zorg te verlenen. Overplaatsing naar een andere (verpleeghuis)instelling kan dan noodzakelijk zijn.

Dementie

Het welzijn van mensen met een geheugenstoornis of dementie wordt bevorderd door het bieden van een groepsgerichte benadering en begeleiding terwijl ook individuele begeleiding mogelijk is. Het structureren van de dag neemt een belangrijke plaats in.

Eerstelijns Verblijf

Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, kan Hanzeheerd u tijdelijk opvang bieden. We spreken dan van een eerstelijns verblijf. Een eerstelijns verblijf is altijd tijdelijk. De intentie is dat u na het verblijf weer terug naar huis gaat. De huisarts stelt vanuit uw thuissituatie vast of u in aanmerking komt voor een eerstelijns verblijf. Vanuit het ziekenhuis doet de behandelend arts dit in samenwerking met de transferverpleegkundige.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen