Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die binnen een bestaande relatie de zorg voor een familielid, vriend, kennis of buur onbetaald en informeel verlenen. Hierbij staat de relatie tussen de mantelzorger en degene waarvoor hij of zij in meerdere of mindere mate zorgt, voorop; ongeacht de omvang en de duur van de hulp.

Hanzeheerd is van mening dat mantelzorg en professionele zorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en pleit daarom voor een goede en nauwe samenwerking. Om deze samenwerking in goede banen te leiden is speciaal beleid opgesteld. In ons Mantelzorgbeleid leest u onze visie op mantelzorg en de wijze waarop wij met mantelzorgers willen samenwerken.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen