Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur (RvB). De OR is een gewaardeerd sparringpartner voor de RvB voor allerlei zaken die met beleid en arbeidsomstandigheden te maken hebben. De OR heeft een actieve rol binnen de organisatie en kan invloed uitoefenen op tal van zaken. Medewerkers van zowel De Bongerd als Brinkhoven zijn in de OR vertegenwoordigd.

Nadat in juni 2021 de bestuurlijke fusie met IJsselheem is afgerond, heeft de OR besloten om met de OR IJsselheem samen te gaan werken. Tijdens een gezamenlijke tweedaagse scholing in november hebben ze kennis opgedaan over de Wet op de ondernemingsraden en expertise gedeeld. Jaarverslag OR Hanzeheerd 2021.

In 2022 gaan ze, naast het behandelen van de stukken, verder met de transitie van de medezeggenschap. De OR zal een meer proactieve houding gaan aannemen, door meer in contact te treden met de medewerkers.

Vergaderingen en themabijeenkomsten
Gemiddeld vergadert de OR eens in de zes weken. Het dagelijks bestuur van de OR heeft ook regelmatig (informeel) overleg ter voorbereiding op de gezamenlijke vergaderingen van de hele OR en de Raad van Bestuur. Twee keer per jaar is er een vergadering met de RvB en RvT, waarvan er één een themabijeenkomst is. De OR heeft met de RvB vooral gesproken over  de fusie met IJsselheem, corona en het Jaarplan 2022. Om de betrokkenheid van de OR te vergroten en proactief mee te denken, participeren één of twee OR-leden in verschillende werkgroepen.

In het afgelopen jaar ging het hierbij om de volgende werkgroepen:

 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Groeigesprek
 • Rookbeleid
 • Roosteren

In 2021 zijn de volgende adviesaanvragen behandeld door de OR:

 • Fusie Hanzeheerd/IJsselheem
 • VIG-kwalificatie

In 2021 zijn de volgende instemmingsverzoeken behandeld:

 • Aanbesteding bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Medewerkers bedrijfsvoering in dienst van IJsselheem
 • Hulp bij huishouding naar driezorg
 • Keus arbodienst
 • Functiehuis
 • Balansbudget

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen