Column Kwalistrijd

In uw hand heeft u de laatste uitgave van Hanzemare van 2019. Het zal ongetwijfeld bij menig lezer de boeken ingaan als een veelbewogen jaar. Dat was het voor mij persoonlijk ook. In januari begonnen aan de nieuwe functie van geestelijk verzorger. Nieuw voor mij, maar ook voor Hanzeheerd. Met veel enthousiasme ben ik aan boord gekomen en zo hoop ik in 2020, Deo volente, deze boeiende reis te vervolgen.

Als je ergens nieuw binnen komt, dan heb je het voorrecht om heel blanco te ervaren hoe het er ergens aan toe gaat. Eén van de dingen die er in De Bongerd en Brinkhoven voor mij boven uit sprongen is de enorme gedrevenheid en liefde die er is voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Tegelijkertijd ben ik me steeds bewuster geworden van de uitdagingen die er in de ouderenzorg zijn. Eerst hoor je erover in het nieuws, dan krijg je er (bijna) dagelijks mee te maken.
Een belangrijk begrip in de zorg, zo heb ik inmiddels geleerd, is kwaliteit. Met kwaliteit wordt dan zoiets bedoeld als: het op een meetbare manier verlenen van verantwoorde zorg. Mijn zorgcollega’s zijn er druk mee. Een andere vorm van kwaliteit verdwijnt daardoor, tot grote frustratie, te snel naar de achtergrond. Dan denk ik aan verantwoorde zorg waarvan de kwaliteit gevonden wordt in de persoonlijke omgang met zowel cliënten als hun naasten. Dat is de zorg waar Hanzeheerd voor gaat, met volledige inachtneming van andere professionele en maatschappelijke kwaliteitskaders.

Dat dit niet vanzelfsprekend is, is dit jaar gebleken. In 2019 ging het in mijn beleving om ‘kwalistrijd’. Het leveren van warme, persoonlijke zorg vereist heel wat inzet en toewijding. Het doet me denken aan de aansporing van de apostel Paulus richting zijn pupil Timoteüs: ‘Strijd de goede strijd van het geloof.’ (1 Tim. 6:11). Zoals leven uit geloof zeer belangrijk was voor Paulus en Timoteüs, zo is een liefdevolle zorg dat voor ons.

Hoe staan we er voor in de strijd voor de goede zorg? Ik sta er positief in. Ik denk aan de trouwe familieleden en vrienden die zorgend om hun geliefde staan. Ik denk aan mijn gedreven collega’s die pal voor ‘hun’ bewoners staan. Ik denk aan die vele geweldige vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van kwetsbare ouderen. En niet te vergeten: de betrokkenheid van de kerken in Hattem en Heerde. Samen dragen we zorg voor goede zorg. Waar een wil is, is een weg toch?

Ik hoop en bid dat we elkaar daarom het komend jaar zullen blijven bemoedigen en helpen. Ook wanneer het even tegenzit. We hebben elkaar nodig in de zorg van onze naaste. En wanneer we straks weer het Kerstfeest vieren, dan mogen we bedenken dat God ons wil helpen, zoals Hij Paulus en Timoteüs hielp. Want Jezus Christus kwam naar onze wereld om de grootste ‘kwalistrijd’ te leveren en zich te ontfermen over de mens in zijn zonde.

Nicolas Pouyet, 
Geestelijk verzorger Hanzeheerd

(20 december 2019)

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen