Column Die andere boeg

Na een lange nacht zwoegen op de vissersboot benadrukte de visvangst de stemming van de leerlingen van Jezus, namelijk: bedroefd. In Johannes 21 lezen we over de leerlingen voordat zij de opgestane Heer hebben ontmoet. Zij denken nog dat Hij onder de gestorvenen is achtergebleven. Maar dan klinkt er tegen het krieken van de ochtend een bekende stem over het water: “Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden.”

Dit verhaal kwam bij me op toen ik mezelf in de afgelopen zes maanden bezon op mijn toekomst. Ik kwam voor mezelf tot de conclusie dat ik mijn loopbaan over een andere boeg moest gaan gooien. Tegelijkertijd past het verhaal ook erg goed bij de ontwikkeling van Hanzeheerd. Niet langer meer de idealen nastreven vanuit een kleinere zorgorganisatie, maar de mensen dienen vanuit een breder en sterker organisatorisch kader.

Wat zal dat ons brengen? We hebben allemaal een verschrikkelijk jaar achter de rug. Een jaar vol gebeurtenissen die niemand zag aankomen. Terwijl ik dit schrijf is de inschatting van RIVM directeur dhr. Van Dissel dat we tot aan de zomer nog te maken krijgen met beperkende maatregelen, ook al lijken de eerste vaccins weldra klaargezet te kunnen worden in de injectiespuiten. We zijn er dus nog altijd niet klaar mee.

De domper die we het afgelopen jaar moesten verwerken is misschien wel te vergelijken met de domper die Jezus’ leerlingen te verstouwen hadden. Hij Heer, meer nog, hun hoop op een nieuw en beter leven was gestorven. Totdat die o zo bekende stem klonk en hen opdroeg om het net over een andere boeg uit te gooien.

Het vervolg is u misschien bekend, en laat zich sowieso raden: “Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.”

Ik hoop dat wij allen in dit nieuwe jaar de stem van hoop mogen horen in onze levens. Welke kant uw levenspad ook op gaat, trek niet verder vanuit teleurstelling of verdriet. Trek verder met hoop en dankbaarheid. Zo kijk ik terug naar de waardevolle ervaringen die ik in Brinkhoven en De Bongerd heb mogen opdoen. Rest mij nog u langs deze weg te danken en u het goede van God toe te wensen. Wie weet, tot ziens!

Nicolas Pouyet, 
Geestelijk verzorger Hanzeheerd

(21 december 2020 | Dit was de laatste column van Nicolas Pouyet als geestelijke verzorger van Hanzeheerd).

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen