Geestelijke zorg

Wanneer u in De Bongerd of Brinkhoven komt wonen, vindt er een grote verandering plaats in uw leven. Een nieuwe fase breekt aan, met alle bijkomende aanpassingen, vragen en gevoelens. Voor u én voor uw omgeving. Wij vinden het belangrijk om de geestelijke kant van het verhuizen naar en leven in onze woonzorgcentra serieus te nemen. Daarom mag u altijd een beroep doen op onze geestelijk verzorger.

Aandacht voor u

Er zijn momenten waarop u behoefte kunt hebben om een levensvraag met iemand te bespreken, of terug te blikken op uw levensweg. Of u heeft advies nodig en zoekt begeleiding voor het omgaan met bepaalde situaties en of gevoelens. Een persoonlijk gesprek met onze geestelijk verzorger kan dan helpen. Het kan er toe leiden dat er een last van uw schouders valt of dat u tot nieuwe inzichten komt. Ook als u uzelf niet als gelovig beschouwt, mag u een beroep op haar doen. Uw geestelijk welzijn gaat ons aan het hart.

Oog voor uw naasten

Hetzelfde geldt voor de mensen die om u heen staan en met u meeleven. Meestal zijn dat familieleden en/of zorgzame vrienden. Zij kunnen eveneens de behoefte hebben om hun gevoelens en vragen ergens op een veilige plek te uiten. Zeker wanneer er een moeilijke beslissing genomen moet worden. Onze geestelijk verzorger is er ook voor hen.

Zingevende activiteiten

In De Bongerd en Brinkhoven vinden wekelijks vieringen en zingevende activiteiten plaats. In Brinkhoven is een koor actief en in De Bongerd is er een zangavond. Daarnaast vinden er kleinschalige samenkomsten plaats met een levensbeschouwelijke insteek. Het christelijk geloof vormt het hart van deze activiteiten. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is.

Samenwerking met de kerken

Wij werken graag samen met de kerken in Hattem en Heerde. Hun betrokkenheid ervaren we als zeer waardevol. Vanuit deze geloofsgemeenschappen gaat veel pastorale zorg uit naar onze bewoners. Predikanten en bekwame gemeenteleden verzorgen de wekelijkse vieringen bij ons.

Download hier onze brochure Geestelijke zorg.

 

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen