Welzijn

Hanzeheerd kijkt verder dan wonen en eten alleen. Volgens onze visie spelen persoonlijke aandacht, liefdevolle zorg en een zinvolle daginvulling een belangrijke rol in iemands welbevinden.

Tijd en aandacht voor welzijn

Daarom vinden wij persoonlijk contact tussen cliënten en zorgmedewerkers essentieel en geven we cliënten individueel aandacht. We streven ernaar om voor elk wat wils in huis te hebben en ons activiteitenaanbod aan te laten sluiten bij wat cliënten willen. We houden daarom rekening met suggesties en eventueel wordt er iets extern georganiseerd.

Ruimte voor de innerlijke mens

Naast persoonlijke aandacht en gezellige activiteiten bieden we cliënten en hun naasten de mogelijkheid om stil te staan bij levensvragen en geestelijke zaken. We hebben aandacht voor ieders persoonlijke levensverhaal en willen onze cliënten helpen om een betekenisvol leven te leiden. Wanneer een cliënt behoefte heeft om een levensvraag te bespreken of begeleiding verlangt in het omgaan met hinderlijke gevoelens of emoties, dan kunnen wij daarin voorzien. Ook vinden er wekelijks christelijke vieringen plaats in samenwerking met de lokale kerken.

Activiteiten

De activiteiten die wij in De Bongerd en Brinkhoven aanbieden zijn divers. Zo is er onder meer een koor en een kook-, studie- en wandelclub. Verder is er koersbal, bridge, onder begeleiding van een fysiotherapeut bewegen in onze beweegtuinen, en dansen op muziek. Dat laatste kan ook vanuit een (rol)stoel. Verder zijn er lezingen, toneelavonden, bazars, en optredens van artiesten en (kinder)koren.

Gastvrij

De activiteiten zijn niet alleen toegankelijk voor bewoners. Ook mensen van buiten Hanzeheerd zijn van harte welkom. Wel kan in incidentele gevallen om een kleine bijdrage worden gevraagd die per activiteit kan verschillen.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen