Raad van Bestuur

Stichting Hanzeheerd maakt onderdeel uit van Stichting IJsselheem Holding. De dagelijkse leiding van Hanzeheerd is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtsgebieden voor de bestuurder zijn het bieden van gastvrije zorg en een veilig en prettig leef- en werkklimaat. En het toepassen en naleven van de Governancecode Zorg.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van financiële en inhoudelijke rapportages, onder meer over de strategie en het gevoerde beleid. Maar ook hoe Hanzeheerd haar zorg- en dienstverlening controleert en laat controleren, en hoe veilig haar zorg- en dienstverlening zijn. Kortom hoe Hanzeheerd haar belofte van gastvrije zorg in de praktijk waarmaakt.

De Raad van Bestuur van Hanzeheerd wordt gevormd door Karin Leferink. Zij is ook de bestuurder van IJsselheem met wie Hanzeheerd op 1 juni 2021 bestuurlijk is gefuseerd. De juridische fusie met IJsselheem volgt op een later moment.


Bestuurder Karin Leferink

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen