Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van Stichting Hanzeheerd is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtsgebieden voor de bestuurder zijn onder meer het bieden van gastvrije zorg van hoge kwaliteit, en een veilig en prettig leef- en werkklimaat. Alsook het toepassen en naleven van de Governancecode Zorg.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Hanzeheerd door middel van financiële en inhoudelijke rapportages, onder meer over de strategie en het gevoerde beleid. Maar ook hoe Hanzeheerd haar zorg- en dienstverlening controleert en laat controleren, en hoe veilig haar zorg- en dienstverlening is. Kortom hoe Hanzeheerd haar belofte van gastvrije zorg in de praktijk waarmaakt.

De Raad van Bestuur van Hanzeheerd wordt gevormd door interim bestuurder Jos Bleijenberg. Hij is sinds 1 maart 2020 werkzaam bij Hanzeheerd.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen