Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met vermoedens van onregelmatigheden en misstanden. In de regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden en misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van vermoedens, een belangrijk instrument. Een goede regeling draagt bij aan een open organisatiecultuur waarin medewerkers trots zijn op hun organisatie en daar loyaal en respectvol mee omgaan.

Klik op Klokkenluidersregeling om de regeling bij Hanzeheerd te lezen.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen