Klachtenregeling

Hanzeheerd streeft naar een gastvrije zorgomgeving waar u zo prettig mogelijk verblijft. Mocht u onverhoopt toch een probleem ervaren, bespreek dit dan met ons. Uw klacht is onze zorg en alleen als wij ervan weten, kunnen we er iets aan doen.

Hoe u uw klacht kenbaar maakt, staat hieronder vermeld. Bij voorkeur bespreekt u uw klacht daar waar deze is ontstaan: bij de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Meestal is dat de beste, eenvoudigste en snelste manier om uw klacht te bespreken en te verhelpen. Onze medewerkers staan hiervoor open en proberen samen met u tot een goede oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon

Als u het om welke reden dan ook niet prettig of wenselijk vindt de klacht direct met de betrokkene(n) te bespreken, dan kunt u terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Deze persoon fungeert tevens als onafhankelijk klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens contact met u op om de klacht en de afhandeling te bespreken, en probeert zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

  • Vertrouwenspersoon De Bongerd: Kor Huizinga, M. 06 21 86 02 18.
  • Vertrouwenspersoon Brinkhoven: Herman Bijsterbosch, M. 06 20 48 42 42.

Wilt u een schriftelijke klacht indienen, schrijf dan een brief waarin u uw klacht benoemd. Deze brief deponeert u in de brievenbus Klachten, in de hal bij de recepties.

Klachtencommissie

Wilt u geen gesprek met betrokkenen en geen klacht indienen bij een van onze vertrouwenspersonen, leg dan uw klacht voor aan onze klachtencommissie. Dit kan alleen schriftelijk. Stuur uw klacht naar:

  • Klachtencommissie Hanzeheerd De Bongerd: Bongerd 32, 8051 VL Hattem,

of naar:

  • Klachtencommissie Hanzeheerd Brinkhoven: Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde.
Samenstelling klachtencommissie
  • De heer J. Eltingh, Heerde (voorzitter);
  • De heer J. van der Hulst, Hattem;
  • De heer J. Tuinman, Heerde.

In voorkomende gevallen zal een lid van de klachtencommissie contact met u opnemen om de afhandeling van uw klacht te bespreken.

Klachtenregeling

Hanzeheerd heeft een klachtenregeling waarin staat beschreven hoe de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie te werk gaan. De regeling kunt u lezen door op Klachtenregeling te klikken. De klachtenregeling is ook verkrijgbaar bij de recepties van De Bongerd en Brinkhoven.

Een verzoek tot vergoeding van schade

Bent u van mening dat u schade heeft geleden en u wilt daarvoor een financiële genoegdoening, dan kunt u Hanzeheerd schriftelijk aansprakelijk stellen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van personenschade door fouten in de behandeling of verzorging. Of zaakschade door beschadigen of zoekraken van persoonlijke eigendommen buiten uw schuld. De aansprakelijkstelling stuurt u schriftelijk naar de Raad van Bestuur. Uw brief wordt doorgestuurd naar onze aansprakelijkheidsverzekeraar die de verdere afhandeling op zich neemt.

Het postadres is Raad van Bestuur Hanzeheerd, De Bongerd 32, 8051 VL Hattem.

Heeft u hier vragen over?