Klachtenregeling

Hanzeheerd streeft naar een gastvrije zorg-omgeving waar u zo prettig mogelijk verblijft. Mocht u onverhoopt toch een probleem ervaren, bespreek dit dan met ons. Uw klacht is onze zorg en alleen als wij ervan weten, kunnen we er iets aan doen.

Hoe u uw klacht kenbaar maakt, staat hieronder vermeld. Bij voorkeur bespreekt u uw klacht daar waar deze is ontstaan: met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Meestal is dat de beste, eenvoudigste en snelste manier om uw klacht te bespreken en te verhelpen. Onze medewerkers staan hiervoor open en proberen samen met u tot een goede oplossing te komen.

Klachtenfunctionaris

Als u het om welke reden dan ook niet prettig of wenselijk vindt de klacht direct met de betrokkene(n) te bespreken, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. De klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met u op om de klacht en de afhandeling te bespreken, en probeert zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Wilt u een schriftelijke klacht indienen? Schrijf dan een brief waarin u uw klacht benoemd. Deze brief deponeert u in de brievenbus Klachten, in de hal bij de recepties.

Vertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang

Binnen Hanzeheerd zijn naast een klachtenfunctionaris twee vertrouwenspersonen beschikbaar in het kader van de Wet Zorg en Dwang:

Raad van Bestuur

Wilt u een formele klacht indienen bij de Raad van Bestuur, dan kan dat schriftelijk. Bij formele klachten en als u de klacht nog niet heeft besproken met de klachtenfunctionaris, is de Raad van Bestuur bevoegd om u voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen.

De Raad van Bestuur reageert schriftelijk op uw klacht en laat weten of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen. De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Een klacht in het kader van de Wet Zorg en Dwang moet bij de Raad van Bestuur worden ingediend zodat de klacht doorgestuurd kan worden naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

U kunt uw klacht sturen naar:

 • Stichting Hanzeheerd
  t.a.v. Raad van Bestuur
  Postbus 89
  8260 AB Kampen

Klachtencommissie

Indien u geen gebruik wilt maken van bovenstaande procedure kunt u formeel een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan per e-mail of schriftelijk.

De klachtencommissie behandelt uw klacht en geeft hierover een oordeel. Het oordeel gaat gepaard met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Contactgegevens

 • Schriftelijk
  Klachtencommissie
  T.a.v. ambtelijk secretaris
  Postbus 89
  8260 AB Kampen

Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur of de klachtencommissie is er sprake van een geschil. In dat geval kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Hanzeheerd is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Aan de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie VVG zijn kosten verbonden.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen