Jaarverslag 2016

2016 is voor Hanzeheerd een enerverend jaar geweest. Met acties op alle mogelijke terreinen hebben wij ons ingezet voor het welzijn van onze cliënten en voor de ouderen van Hattem en Heerde in het algemeen. De contacten met onze netwerkpartners in de regio, zowel binnen de zorg als daarbuiten, zijn onderhouden en verder aangehaald. Via de bestuurderscommissie Vernieuwing Wet Langdurige Zorg van Actiz hebben we onze stem ook landelijk laten horen.

Wilt u meer weten? Lees dan ons Jaarverslag 2016.

(Het Jaarverslag 2017 is in bewerking).

Heeft u hier vragen over?