Cliënttevredenheid

Het is belangrijk om te weten wat u vindt van de zorg en hulp die wij bieden. Daarom vragen we cliënten en mantelzorgers regelmatig om mee te werken aan tevredenheidsonderzoeken en hun mening kenbaar te maken op Zorgkaart Nederland.

Uw waardering kan anderen helpen om ook voor onze organisatie te kiezen. Wij op onze beurt doen ons voordeel met uw mening door waar mogelijk verbeteringen door te voeren.

Tevredenheidsonderzoek Wijkverpleging

In 2018 heeft Hanzeheerd vooruitlopend op het Kwaliteitskader Wijkverpleging vrijwillig meegedaan aan een landelijke pilot. De pilot betrof een tevredenheidsonderzoek naar de ervaring en beleving van cliënten die gebruik maken van wijkverpleging. In het geval van Hanzeheerd ging het om de ervaring en beleving van cliënten die gebruik maken van de wijkverpleging die Hanzeheerd aanbiedt via De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde.

Tevredenheidsonderzoek Zorg Thuis

In 2016 is er een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten die thuis van Hanzeheerd zorg ontvangen. In onderstaande rapporten leest u hoe deze cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren.

Het onderzoek is uitgevoerd door Van Loveren & Partners in opdracht van de directie en de cliëntenraad van Hanzeheerd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ervaringen met de zorg thuis, een landelijk erkend instrument om een cliëntenraadpleging uit te voeren.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen