Cliëntenraad

Inspraak van cliënten is voor ons belangrijk. Daarom werken we nauw samen met een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners behartigt.

Onze cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die de belangen van onze cliënten raken. Onderwerpen zoals voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, recreatie, ontspanningsmogelijkheden en wijzigingen in de organisatie komen regelmatig aan de orde in de gesprekken met de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad van Hanzeheerd vergadert eenmaal per zes weken (met uitzondering van de zomermaanden) en neemt onder meer deel aan werkbesprekingen van projectgroepen.

 

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen