Cliëntenraad

Inspraak van cliënten is voor ons belangrijk. Daarom werken we nauw samen met een cliëntenraad die de belangen van onze bewoners behartigt.

Onze cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die de belangen van onze cliënten raken. Onderwerpen zoals voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, recreatie, ontspanningsmogelijkheden en wijzigingen in de organisatie komen regelmatig aan de orde in de gesprekken met de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad van Hanzeheerd vergadert eenmaal per zes weken (met uitzondering van de zomermaanden) en neemt onder meer deel aan werkbesprekingen van projectgroepen.

De cliëntenraad (CR) Hanzeheerd heeft in 2021, 12 keer vergaderd, waarbij de fusie met IJsselheem meerdere keren op de agenda stond.

Sinds de bestuurlijke fusie met IJsselheem intensiveren de CR van Hanzeheerd en de CCR van IJsselheem het contact.

De CR heeft zich naast de fusie in 2021 gebogen over de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen medezeggenschapsregeling WMCZ 2018;
  • Nieuwbouwplannen de Bongerd;
  • Aanvraag Corona kosten;
  • Advies kwaliteitsverslag Hanzeheerd 2020;
  • Advies Jaarplan 2022.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen