Vrienden De Bongerd - Hanzeheerd

Stichting Vrienden van De Bongerd

Ook de zorg heeft te maken met bezuinigingen vanuit de overheid. Dit heeft vooral invloed op zaken die niet direct met zorg te maken hebben, maar juist erg belangrijk zijn voor bewoners. Daarom zamelt Stichting Vrienden van De Bongerd geld in voor leuke en nuttige extra’s.

Wat doet de Stichting Vrienden van De Bongerd?
De stichting heeft onder andere al gezorgd voor parasols op de terrassen, banken in de tuin, een huifkartocht en een televisiescherm in de hal van De Bongerd. De stichting is ook aanwezig bij activiteiten in De Bongerd, bijvoorbeeld bij de bazaar in mei en op de kerstmarkt. Door de Stichting Vrienden van De Bongerd te steunen, kan de stichting voor dit soort activiteiten en extra’s blijven zorgen.

Hoe kunt u ons steunen?

  • Door een gift over te maken op ons rekeningnummer NL35 RABO 0325 7212 54 t.n.v. Stichting Vrienden van De Bongerd. De stichting is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
     
  • In plaats van een gift kunt u er ook voor kiezen om donateur te worden. U betaalt dan jaarlijks een door u gekozen bedrag. Hiervoor kunt u door hier te klikken het antwoordformulier downloaden.
     
  •  U kunt de stichting opnemen in uw testament of ons een legaat schenken, uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie over Stichting Vrienden van De Bongerd vindt u in ons beleidsplan.