Verantwoording 2016 - Hanzeheerd

Verantwoording 2016

Inkomsten
De rente-inkomsten bedroegen € 510,20.  

Uitgaven
In 2016 is € 423,50 uitgegeven aan drukkosten en € 127,58 aan bankkosten. Aan projecten op Brinkhoven is een totaalbedrag besteed van € 7.243,80.

Specificatie projecten
Kerstbonbons € 243,80 en inrichting huiskamers € 7.000.