Verantwoording 2014 - Hanzeheerd

Verantwoording 2014

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2014 € 25,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 668,57.  

Uitgaven
In 2014 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 1.825,00. De bestuurskosten bedroegen € 0,71.

Ondersteunde projecten
Er is een bijdrage per inwoner gegeven voor een uitstapje.