Verantwoording 2014 - Hanzeheerd

Verantwoording 2014

Inkomsten
De Stichting Vrienden van De Bongerd heeft in 2014 € 426,00 aan donaties ontvangen. Tevens is aan overige inkomsten (Bingo, oud-Hollandse markt, chocolade verkoop) € 450,00 ontvangen.  

Uitgaven
In 2014 zijn diverse activiteiten voor de bewoners van De Bongerd ondersteund met een totaalbedrag van € 1.805,21. Deze uitgaven zijn onder te verdelen in:

  • Attenties voor Kerst (€ 204,00);
  • Herfsttocht (€ 800,00);
  • High tea (€ 557,50);
  • Chocolade/paaseitjes ( 170,82);
  • Diverse kosten (€ 72,89).