Verantwoording 2013 - Hanzeheerd

Verantwoording 2013

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2013 € 1.250,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 128,91.  

Uitgaven
In 2013 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 2.825,00. De bestuurskosten bedroegen € 47,92.

Ondersteunde projecten
Er is een bijdrage per inwoner gegeven voor een uitstapje en er is een bijdrage gedaan aan het project Kroonappels (in het kader van de troonswisseling).