Verantwoording 2012 - Hanzeheerd

Verantwoording 2012

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2012 € 225,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 2.751,57.  

Uitgaven
In 2012 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 5.530,32. De bestuurskosten bedroegen € 44,32.

Ondersteunde projecten
Aanschaffing van grootletterboeken en er is een bijdrage gegeven voor de inrichting van de beweegtuin.