Vacature - Hanzeheerd

Vacature Cliëntenraad Hanzeheerd

De Cliëntenraad van stichting Hanzeheerd zoekt twee nieuwe, betrokken leden met een sterke affiniteit voor ouderen.

Cliëntenraad Hanzeheerd
De Cliëntenraad bestaat uit hoofde van de wet op de Cliëntenraden en heeft de bevoegdheid om over tal van onderwerpen advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. Daarin komt de Cliëntenraad altijd op voor de belangen van de cliënten. Te denken valt aan onderwerpen zoals belangrijke wijzigingen in de organisatie, voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De Cliëntenraad van Hanzeheerd vergadert 1 x per 6 weken (m.u.v. de zomermaanden) en neemt deel aan werkbesprekingen van projectgroepen e.d. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad duurt in principe 4 jaar. Voor de vergaderingen is er de mogelijkheid een kleine vergoeding te ontvangen en onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Profielschets
- Affiniteit met ouderen;
- De algemene belangen van bewoners voorop kunnen stellen;
- In staat zijn onderscheid te maken tussen bewonersbelang en belang van de organisatie;
- Kunnen samenwerken;
- Beschikken over goede sociale vaardigheden;
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
- Voldoende tijd en energie hebben;
- Een kritische en constructieve instelling hebben;
- Wonen in de regio. Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad gaat de voorkeur uit naar
   kandidaten 
die wonen in (de directe omgeving van) Heerde;
- Een protestants-christelijke levensovertuiging hebben.

Interesse?
Spreekt de vacature u aan? Neem dan contact op met Hr. W.L. van den Berg, voorzitter van de Cliëntenraad van Stichting Hanzeheerd, tel. (06) 53 27 98 68.

U kunt uw schriftelijke belangstelling richten aan de secretaris van de Cliëntenraad, Mw. G. de Vries. Haar e-mailadres is geurydevries@planet.nl. Per post kan ook. Het adres is dan: Stichting Hanzeheerd, t.a.v. Mw. G. De Vries, Brinkhoven 1 8181 DB Heerde.