Reglement pas - Hanzeheerd

Reglement Hanzeheerd Gastvrijheidspas

Om het gebruik van de Hanzeheerd Gastvrijheidspas in goede banen te leiden is een reglement opgesteld. Bij het ondertekenen van het Gastvrijheidspas-aanvraagformulier, tekenen aanvragers dat zij instemmen en akkoord gaan met dit reglement.

In het reglement staat onder meer dat het gebruik van de pas persoonsgebonden is, dat het gebruik vooraf bij de ondernemer moet worden gemeld, hoe de klachtenprocedure werkt en hoe de pas kan worden opgezegd en ingeleverd.

Het Hanzeheerd Gastvrijheidspas reglement is hier te downloaden.