Personeelssamenstelling - Hanzeheerd

Personeelssamenstelling 2016

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (dat vanaf 01-01-2017 van kracht is geworden) is opgenomen dat verpleeghuizen, zoals Hanzeheerd, jaarlijks hun personeelssamenstelling publiceren. Hanzeheerd wil met persoonsgerichte zorg de kwaliteit van leven van de cliënten van Hanzeheerd bevorderen. Hierbij zijn de medewerkers van Hanzeheerd cruciaal en is het van belang dat het personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, op orde is en blijft. De kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van ons personeelsbestand treft u aan in het document Personeelssamenstelling 2016.