Over ons - Hanzeheerd

Over ons

Hanzeheerd staat voor zorg van hoge kwaliteit, gastvrijheid, een veilig leefklimaat en respect. Onze kernactiviteiten zijn gericht op wonen, welzijn en zorg. De christelijke waarden passen bij de sfeer en dienstverlening van Hanzeheerd. Kort gezegd staat Hanzeheerd voor gastvrije zorg, zoals het hoort! Onze visie is samen te vatten in de volgende kernbegrippen:

• waardevol leven
• wonen naar wens
• deskundigheid en respect

De Bongerd en Brinkhoven
Hanzeheerd werkt vanuit twee locaties: De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde. U bent verzekerd van de juist behandeling, verzorging en verpleging in beide zorgcentra. Ook ouderen die nog thuis wonen kunnen van onze diensten gebruikmaken.

Organisatie
De inspraak van cliënten is van groot belang, daarom werken wij met een cliëntenraad die de belangen van bewoners behartigt. Stichting Hanzeheerd wordt geleid door een Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de stichting een Raad van Toezicht en een ondernemingsraad.

Governancecode
Uit het jaardocument over 2016 blijkt dat Hanzeheerd de Governancecode naleeft. Het jaardocument kunt u vinden op www.jaarverslagenzorg.nl (vervolgens op: Gegevens bekijken - Verantwoordingsgegevens per instelling - Archief van DigiMV. Toets daarna bij Instellingsnaam in: Hanzeheerd en klik op Zoek).