Mantelzorg - Hanzeheerd

Mantelzorg

Stichting Hanzeheerd wil nadrukkelijk aandacht besteden aan het onderwerp mantelzorg. 

Mantelzorgers zijn mensen die binnen een bestaande relatie de zorg voor een familielid, vriend, kennis of buur onbetaald en informeel verlenen. Hierbij staat de relatie tussen de mantelzorger en degene waarvoor hij/zij in meerdere of mindere mate zorgt, voorop; ongeacht de omvang en de duur van de hulp. 

Voor meer informatie over ons mantelzorgbeleid kunt u op de volgende link klikken mantelzorgbeleid