Klachtenregeling - Hanzeheerd

Klachten? Uw klacht is onze zorg!

Hanzeheerd streeft naar een gastvrije zorgomgeving, waar u zo prettig mogelijk verblijft. Mocht u onverhoopt een probleem ervaren bespreek dit met ons. Uw klacht is onze zorg. Op deze manier hopen wij dat de klacht of onvrede snel verholpen is en u aangenaam verblijft binnen Hanzeheerd. Hoe u uw klacht of onvrede kenbaar kunt maken staat hieronder benoemd. Bij voorkeur bespreekt u uw klacht of onvrede daar waar deze is ontstaan; bij de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Meestal is dat de beste, eenvoudigste en snelste manier om uw klacht te bespreken en op te lossen. Onze medewerkers staan hiervoor open en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Klachtopvang door vertrouwenspersoon
Als u het om welke reden dan ook niet prettig of wenselijk vindt de klacht direct met de betrokkene te bespreken, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon fungeert tevens als onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. De vertrouwenspersoon van Hanzeheerd neemt contact met u op om de afhandeling te bespreken. Door bemiddeling streeft de vertrouwenspersoon ernaar zo snel mogelijk tot een oplossing van de klacht te komen.

Contact
U kunt de vertrouwenspersoon van Hanzeheerd bereiken op werkdagen via:

Telefoonnummer vertrouwenspersoon Hanzeheerd Brinkhoven: Herman Bijsterbosch, 06 20484242.
Telefoonnummer vertrouwenspersoon Hanzeheerd De Bongerd: Kor Huizinga, 06 2186 0218.

Wanneer de vertrouwenspersoon niet bereikbaar is, kunt u een boodschap inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen. Wilt u een schriftelijke klacht indienen, dan kan dat op de volgende manier:

U schrijft een brief waarin u uw klacht benoemd. Deze brief deponeert u in de brievenbus klachten. De brievenbus staat in de hal bij de receptie. Wilt u meer informatie zie de folder vertrouwenspersoon. Deze folder is beschikbaar bij de receptie.

Klachtencommissie
Wilt u geen gesprek met betrokkenen en geen klachtopvang door de vertrouwenspersoon, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. U dient uw klacht schriftelijk in t.a.v. klachtencommissie:

Postadres
Hanzeheerd Brinkhoven: Brinkhoven 1,
8181 DB Heerde.
Hanzeheerd De Bongerd: Bongerd 32,
8051 VL Hattem.

Het is mogelijk dat een lid van de klachtencommissie telefonisch contact met u opneemt om de afhandeling van uw klacht te bespreken.

Klachtenregeling
Hanzeheerd heeft een klachtenregeling waarin staat beschreven hoe de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie te werk gaan. De regeling is beschikbaar bij de receptie.

Een verzoek tot vergoeding van schade
Als u van mening bent dat u schade heeft geleden en u wilt daarvoor een financiële genoegdoening, dan kunt u Hanzeheerd hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Er kan sprake zijn van personenschade, bijvoorbeeld door fouten in de behandeling of verzorging. Daarnaast kan er sprake zijn van zaakschade bijvoorbeeld door beschadigen of zoekraken van persoonlijke eigendommen buiten uw schuld. De aansprakelijkheidstelling stuurt u schriftelijk aan de Raad van Bestuur. Uw brief wordt doorgestuurd aan de aansprakelijkheidsverzekeraar die de verdere afhandeling op zich neemt.

De leden van de klachtencommissie zijn:
De heer J. Eltingh, Heerde (voorzitter);
De heer J. van der Hulst, Hattem;
De heer J. Tuinman, Heerde.

Document: Klachtenregeling