Jaarverslag 2016 - Hanzeheerd

Jaarverslag 2016 Stichting Hanzeheerd

2016 is voor Hanzeheerd weer een enerverend jaar geweest. Met acties op alle mogelijke terreinen hebben wij geprobeerd ons zo goed mogelijk in te zetten voor het welzijn van onze cliënten en voor de inwoners van Hattem en Heerde in het algemeen. De contacten met onze netwerkpartners in de regio, binnen de zorg en daarbuiten, zijn onderhouden c.q. verder aangehaald. Via de bestuurderscommissie “Vernieuwing WLZ van Actiz” is getracht onze stem ook landelijk te laten horen.

Wilt u weten hoe wij dat in 2016 gedaan hebben? Lees dan ons Jaarverslag 2016.