Hanzemare - Hanzeheerd

Hanzemare

Hanzemare is het huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Hanzeheerd Brinkhoven. Het magazine wordt vanaf december 2016 éénmaal per kwartaal in gedrukte vorm verspreid. De volgende Hanzemares zijn digitaal beschikbaar:

Aanleveren kopij
Kopij voor de Hanzemare is uitsluitend digitaal aan te leveren en kunt u mailen naar huisblad@hanzeheerd.nl.

Adverteren

Heeft u belangstelling om te adverteren in de Hanzemare? Neem dan contact op met Inge van Loo. Zij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (038) 444 58 51 of via e-mail ivanloo@hanzeheerd.nl.