Handige links - Hanzeheerd

Handige links

Centrum Indicatiestelling (CIZ)
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Voor de website van het CIZ klikt u op: www.ciz.nl