CliŽntenraad - Hanzeheerd

Cliëntenraad Hanzeheerd

De inspraak van onze cliënten is voor ons van groot belang. Daarom werkt Hanzeheerd graag met een Cliëntenraad die de belangen van onze bewoners behartigt.

De Cliëntenraad van Hanzeheerd heeft de bevoegdheid om over tal van onderwerpen die de belangen van onze cliënten raken, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. Te denken valt aan onderwerpen als: voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, recreatie, ontspanningsmogelijkheden en belangrijke wijzigingen in de organisatie.

De Cliëntenraad Hanzeheerd vergadert eenmaal per zes weken (met uitzondering van de zomermaanden) en neemt onder meer deel aan werkbesprekingen van projectgroepen.