Aanmelden - Hanzeheerd

Aanmelden

1. Bij het CIZ
Wanneer u interesse heeft in de volgende voorzieningen:

 • Wonen en zorg
 • Tijdelijk verblijf
 • Dagverzorging
 • Zorgwoningen Brinkhoven en De Bongerd
 • Zorg thuis

Wilt u professionele zorg, dan wordt eerst gekeken of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet een indicatiestelling. Een indicatiestelling kunt u aanvragen bij het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg.
Het CIZ heeft als taak objectief te beoordelen óf en voor welke zorg u in aanmerking komt. De indicatiestelling verloopt volgens landelijke richtlijnen en een vast protocol.
Informatie over een aanvraag is te verkrijgen via www.ciz.nl

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Zorgwoningen Brinkhoven en De Bongerd hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met Hanzeheerd De Bongerd: T (038) 444 58 51 of Hanzeheerd Brinkhoven: T (0578) 69 12 44.
 • Voor de huishoudelijke verzorging in Hattem en de maaltijdvoorziening in Hattem kan het zorgloket van de gemeente Hattem u doorverwijzen naar de juiste instanties. Het loket Zorg & Welzijn is geopend op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. T (038) 443 16 16 | E wmohattem@hattem.nl.
 • Aanvragen voor de maaltijdvoorziening in Heerde kunt u doen via de vrijwillige hulpdienst: T (0578) 63 12 74.
 • Voor alle overige service- en dienstverlening, zoals de kledingherstelservice en computercursussen, kunt u contact opnemen met Johanna Duim, T (038) 444 58 51 | E jduim@hanzeheerd.nl.

Wachttijd
Wanneer u een positief advies voor één van de zorgvormen heeft ontvangen, wordt er contact opgenomen vanuit de instelling zodra er plaats is. Daarbij speelt de urgentie van uw situatie uiteraard een rol.

De Bongerd:
Zorgwoningen:  gemiddelde wachttijd: 6 maanden

 • om in een zorgwoning te wonen dient u in het bezit te zijn van een CIZ-indicatie
 • de urgentie (plek op de wachtlijst) wordt bepaald door de wachtlijstbegeleider

Dagverzorging:   gemiddelde wachttijd: 0 maanden
Zorg thuis:         gemiddelde wachttijd: 0 maanden

Verzorgingshuis: 
- ZZP 4 : gemiddelde wachttijd 3 maanden*
- ZZP 5 t/m 10 : gemiddelde wachttijd 3 maanden
- VPT : gemiddelde wachttijd 0 maanden
* Bij een ZZP-indicatie 3 wordt eerst gekeken of de benodigde zorg in een zorgwoning geleverd kan worden.

Brinkhoven:
Zorgwoningen: gemiddelde wachttijd: 6 maanden

 • om in een zorgwoning te wonen dient u in het bezit te zijn van een CIZ-indicatie
 • de urgentie (plek op de wachtlijst) wordt bepaald door de wachtlijstbegeleider

Dagverzorging:   gemiddelde wachttijd: 2 maanden
Zorg thuis:         gemiddelde wachttijd: 0 maanden

Verzorgingshuis:
ZZP 4 : gemiddelde wachttijd 3 maanden*
ZZP 5 t/m 10 : gemiddelde wachttijd 3 maanden
VPT : gemiddelde wachttijd  0 maanden
* Bij een ZZP-indicatie 3 wordt eerst gekeken of de benodigde zorg in een zorgwoning geleverd kan worden.

2. Bij de Contactpersonen van Hanzeheerd
Wilt u meer informatie over huisvesting, zorg en/of servicediensten, of wilt u een afspraak hierover maken, neem dan contact op met de betreffende locatie:

 • Voor De Bongerd: telefoon (038) 444 58 51
 • Voor Brinkhoven: telefoon (0578) 69 12 44

3. Bij de makelaars in Hattem en Heerde
Wanneer u interesse heeft in een koopappartement bij De Bongerd of Brinkhoven, dan kunt u zich richten tot de makelaars in Hattem en Heerde.