Corona – Vraag en antwoord

Geplaatst in Algemeen op 29 november 2021

Coronavirus – Vraag en antwoord   

De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. Versie: woensdag 19 januari 2022.

Welke basismaatregelen gelden er bij IJsselheem en Hanzeheerd?
De basismaatregelen zijn: handen wassen, goed ventileren en testen bij klachten. Dit laatste geldt zowel voor diegenen die zich hebben laten vaccineren als degene die daar (nog) niet toe besloten heeft.

Moet ik een mondkapje dragen?
Ja, het dragen van mondkapjes is verplicht in de woonzorglocaties van IJsselheem en Hanzeheerd. Dat geldt voor zowel medewerkers als naasten, bezoekers als vrijwilligers. We vragen u een chirurgisch masker te dragen. Zelfgemaakte en stoffen varianten voldoen niet langer aan de landelijke richtlijn.

Moet ik anderhalve meter afstand houden?
Ja, de maatregel van 1,5 meter afstand geldt ook op de woonzorglocaties van IJsselheem en Hanzeheerd. Dat geldt voor zowel medewerkers als naasten, bezoekers als vrijwilligers.

Kan ik op bezoek komen op de locaties?
We willen, net als u, corona zoveel mogelijk buiten de deur houden. Tegelijk willen we dat cliënten hun dagelijks leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat gewend zijn. Bezoek is dan ook, op afspraak, van harte welkom op onze locaties. Daarbij geldt een maximaal aantal van vier bezoekers per dag verspreidt over twee momenten (max. 2 bezoekers per bezoekmoment). Kinderen tellen mee in het aantal bezoekers vanwege de 1,5 meter afstand maatregel en de besmettelijkheid van het virus bij kinderen. Voor de afdeling Revalidatie gelden mogelijk afwijkende bezoekersaantallen/ momenten.

Hoe kan ik een afspraak voor bezoek maken?
Bezoekers vragen we om voor hun komst een afspraak te maken. Zo zorgen we er samen voor dat het niet té druk wordt op onze locatie en dat we de anderhalve meter afstand kunnen blijven waarborgen. Ook voor bron- en contactonderzoek is het belangrijk het bezoek te registeren.

Een afspraak maken kan eenvoudig online via de bezoekmodule Plan uw bezoek (ijsselheem.planuwbezoek.nl) en via registratie bij de recepties/toegang van de locatie. Bij een eventuele coronabesmetting op de locatie maken we, afhankelijk van de omvang van de besmetting, aanvullende afspraken over bezoek.

Mantelzorgers, die een vaste taak vervullen in de dag van de cliënt die niet mag ontbreken (en is vastgelegd in het zorgplan), bijvoorbeeld om te helpen bij de maaltijd of om iedere middag een uur intensieve aandacht te geven, hoeven zich niet aan te melden.

Kan ik bezoek komen als ik klachten heb?
Heeft u een afspraak voor bezoek aan uw naaste, maar heeft u klachten? Dan vragen wij u dringend om het bezoek uit te stellen tot u klachtenvrij bent. Indien u positief bent getest op Corona, betekent dat dat u minimaal 7 dagen na start van de eerste klachten of positieve testuitslag, 24 uur geen symptomen/klachten meer hebt en 48 uur koortsvrij bent.

Ik ben in het buitenland geweest, mag ik op bezoek komen?
Familieleden en naasten die op reis zijn geweest naar landen waarvoor vanwege gezondheidsrisico’s een oranje of rood reisadvies is afgegeven, wordt geadviseerd bij thuiskomst in thuisquarantaine te gaan. In deze quarantainetijd wordt geadviseerd uw familielid of naaste niet te bezoeken. We verwijzen u naar de GGD voor afspraken omtrent de periode waarin quarantaine vereist is.

Kan ik beeldbellen met mijn naaste?
Als alternatief voor bezoek kunt u ook beeldbellen met uw naaste. Op onze locaties zijn tablets en telefoons aanwezig die zijn voorzien van FaceTime of videobellen via Whatsapp. Wilt u (of een ander familielid of vriend van uw naaste) gebruik maken van de mogelijkheid tot beeldbellen? Laat het ons weten door uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de betreffende locatie o.v.v. ‘beeldcontact’ te mailen naar info@ijsselheem.nl. Vermeld hierbij of u gebruik wilt maken van FaceTime of WhatsApp.

Wat zijn de afspraken voor bezoek(jes) buiten de locatie?
Bij bezoek buiten de locatie is het raadzaam om dit vooraf te overleggen met de zorgmedewerkers. Zij kunnen dan samen met u kijken naar eventuele consequenties. Ook buiten de locatie vragen wij u om de geldende (hygiëne)maatregelen in acht te nemen.

Zijn vrijwilligers welkom?
Voor alle locaties geldt dat vrijwilligers welkom zijn. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

Wat is de stand van zaken rondom het vaccineren bij IJsselheem?
Afgelopen jaar hebben alle zorgmedewerkers een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Fijn om te weten dat de meesten van hen inmiddels ook daadwerkelijk zijn gevaccineerd. Beide vaccinatierondes onder cliënten zijn ook afgerond. Dit betekent dat zo goed als alle cliënten, die daarvoor toestemming hebben gegeven, zijn gevaccineerd.

Krijgen cliënten en medewerkers een derde prik aangeboden?
Half november is onze boostercampagne van start gegaan met prikmomenten voor cliënten, medewerkers en vaste vrijwilligers. Eenmalig hebben wij dit ook georganiseerd voor verzorgingshuiscliënten, cliënten van wijkverpleging en bewoners van aanleunwoningen. In januari staan nog enkele prikmomenten gepland. Als dit u of uw naaste betreft, dan hebt u hierover persoonlijk informatie ontvangen. Verdere vaccinaties voor verzorgingshuiscliënten, cliënten van wijkverpleging en bewoners van aanleunwoningen worden geregeld via GGD. Mensen van 18 jaar en ouder kunnen in januari ook een uitnodiging vanuit GGD verwachten. De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden.

Kan ik of mijn naaste bij IJsselheem komen wonen?
Het beschikbaar houden en verlenen van goede zorg is onze prioriteit. Nieuwe cliënten kunnen weer bij ons komen wonen. Elke nieuwe verhuizing beoordelen we zorgvuldig. Onze zorgconsulenten voeren een uitgebreid gesprek vooraf, waarbij ook wordt nagegaan of de nieuwe cliënt en eventuele huisgenoten klachten hebben die kunnen wijzen op corona. Indien hier aanleiding toe is wordt de arts of praktijkverpleegkundige geconsulteerd. Bij twijfel of vermoedens van besmetting met het coronavirus, wordt de cliënt nog voor opname getest. Vervolgens beoordelen we of en waar de nieuwe cliënt bij ons kan komen wonen. Voor de verhuizing maken we afspraken of en hoe lang quarantaine nodig is en wat de regeling is voor het ontvangen van bezoek. We houden hierbij de RIVM- en Verenso- richtlijnen aan.

Kan mijn naaste naar de dagbesteding?
Voor cliënten die bij ons wonen gaan de welzijnsactiviteiten door. Uiteraard in kleine groepjes en met inachtneming van de regels voor afstand en hygiëne. Dat geldt ook voor dagbesteding voor cliënten die elders wonen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de dagbesteding van de betreffende locatie.

Kan ik of mijn naaste thuiszorg ontvangen?
De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door. In de wijkverpleging zijn regionale afspraken gemaakt met collega-zorgorganisaties.

Welke richtlijnen hanteren IJsselheem en Hanzeheerd?
IJsselheem volgt de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden) vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Hoe worden werkwijze en beleid rondom het coronavirus gecoördineerd?
Het beleid en de werkwijze rondom het coronavirus worden gecoördineerd door een zogenaamd uitbraakteam. Dit team bestaat uit onder andere de Directeur wonen en leven, de specialist ouderengeneeskunde en een beleidsadviseur. Het uitbraakteam is samengesteld op het moment dat de eerste besmetting in Nederland werd geconstateerd. Op alle locaties van IJsselheem fungeren adviesteams als schakel tussen dit centrale uitbraakteam en de locaties. Als er (nieuwe) besmettingen op een locatie worden geconstateerd, coördineert een lokaal uitbraakteam op de locatie. We zetten voortdurend de kennis en expertise van onze eigen artsen en specialisten in en onderhouden nauwe contacten met het RIVM, GGD en Isala.

Hoe ziet het testbeleid eruit?
Cliënten van onze locaties worden, bij vermoeden van een besmetting, getest op de locatie waar zij wonen of revalideren. Medewerkers met klachten kunnen zich laagdrempelig laten testen via de GGD. Medewerkers zonder klachten die voor een dienst lichte twijfel hebben kunnen een zelftest doen op locatie. Bij een positieve uitslag volgt gang naar de GGD. Zo zit niemand lang in twijfel en kunnen medewerkers bij een negatieve uitslag snel weer aan het werk.

Ons testbeleid voor cliënten op onze locaties en medewerkers en de aanwezigheid van zelftesten op locatie maken dat wij goed en snel kunnen voldoen aan de richtlijn van het kabinet om wekelijks te testen in geval van een besmetting.

Bij een coronabesmetting op een locatie testen wij alle cliënten en medewerkers die contact hebben gehad met óf in nabijheid zijn geweest van de besmette cliënt of medewerker. Dit gebeurt in nauw overleg met de GGD (volgens het bron- en contactonderzoek).

Wij testen vervolgens wekelijks conform het kabinetsbesluit. Bij één of meerdere positieve testuitslagen houden wij de wekelijkse testprocedure aan. Bij negatieve testuitslagen (als blijkt dat het virus er niet meer is) beëindigen wij het wekelijks testen.

Bij een negatieve uitslag worden cliënten en/of hun eerste contactpersonen geïnformeerd door de zorgmedewerkers op de afdeling of woning van de locatie. In geval van een positieve testuitslag neemt de arts contact op met de cliënt en/of eerste contactpersoon.

Hoe bereidt IJsselheem en Hanzeheerd zich voor op eventuele nieuwe coronabesmettingen?
Een eventuele nieuwe coronabesmetting willen we zo snel en goed mogelijk indammen en tegelijkertijd willen we de beperkingen voor bezoek zo klein mogelijk houden. Een cliënt, die bewezen besmet is, zal in isolatie worden verzorgd op het appartement. Het uitgangspunt is dat bezoek mogelijk blijft, indien nodig met inachtneming van aanvullende beschermingsmaatregelen. Cliënten en contactpersonen worden hier afhankelijk van de situatie duidelijk over geïnformeerd door het uitbraakteam van de betreffende locatie.

Ik heb een vraag, hoe kan ik contact opnemen met Hanzeheerd?    
Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via:038 4445851 of via debongerd@hanzeheerd.nl voor De Bongerd en  voor Brinkhoven via 0578-691244  of brinkhoven@hanzeheerd.nl 

Bent u contactpersoon en heeft u een praktische vraag?   
Neem gerust contact op met de contactpersoon van het uitbraakteam van de betreffende locatie. Naam en contactgegevens vindt u in de informatiebrieven die u over dit onderwerp ontvangt. 

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen