Vrienden van De Bongerd

De zorg heeft de laatste jaren te maken met flinke bezuinigingen. Dit heeft invloed op zaken die niet direct met zorg te maken hebben, maar die wel belangrijk zijn voor onze bewoners. Daarom zamelt Stichting Vrienden van De Bongerd geld in voor leuke en nuttige extra’s voor de bewoners in De Bongerd en in de aanleunwoningen.

Wat doen de Vrienden?

De stichting heeft onder andere gezorgd voor parasols op de terrassen, banken in de tuin, een huifkartocht en een televisiescherm in de hal van De Bongerd. De stichting is ook aanwezig bij activiteiten in De Bongerd, bijvoorbeeld bij de bazaar in mei en op de kerstmarkt. Door de Stichting Vrienden van De Bongerd te steunen, kan zij voor dit soort activiteiten en extra’s blijven zorgen.

Hoe kunt u ons steunen?

  • Door een gift over te maken op ons rekeningnummer NL35 RABO 0325 7212 54 t.n.v. Stichting Vrienden van De Bongerd. De stichting is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) RSIN-nummer 8126.50.724, uw gift is daardoor fiscaal aftrekbaar.
  • In plaats van een gift kunt u er ook voor kiezen om donateur te worden. U betaalt dan jaarlijks een door uzelf gekozen bedrag. Kiest u hiervoor, download dan het Antwoordformulier Vrienden van De Bongerd.
  • U kunt de stichting ook opnemen in uw testament of een legaat schenken. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.
  • Het is ook mogelijk om een bedrag te doneren voor een specifiek doel. Neemt u in dat geval contact op met één van de bestuursleden.

Meer informatie over de stichting vindt u in het Beleidsplan Stichting Vrienden van De Bongerd.

De bestuurders van de Stichting Vrienden van de Bongerd ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Overzicht baten en lasten 2020 Stichting Vrienden van de Bongerd
Overzicht activiteiten 2020 Stichting Vrienden van de Bongerd

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen