Toekomstplannen De Bongerd

Hanzeheerd De Bongerd klaar maken voor de toekomst. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig, naast een huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend? Samen met zoveel mogelijk betrokken bewoners, buurtgenoten, organisaties en ondernemers, de gemeente Hattem en ouderenhuisvester Habion zijn we daar naar op zoek gegaan.

Eind eerste kwartaal 2020

In mei en juni 2019 zijn goed bezochte bijeenkomsten gehouden waar ruim 500 wensen, ideeën en behoeften zijn geïnventariseerd. De vervolgstappen zijn het opstellen van een haalbaar en betaalbaar plan, en overeenstemming bereiken met de partij die de ontwikkeling en uitvoering van dat plan voor haar rekening neemt. Daar zijn we momenteel mee bezig.

Verschenen nieuwsbrieven:
De Bongerd verandert mee

Door nieuwe wetgeving is de zware zorg aan verandering onderhevig. Ouderen blijven langer thuis wonen. Een prachtige kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. Een levendige plek ook waar je kunt wonen en naar behoefte zorg en verpleging kunt ontvangen, en waar je niet meer hoeft te verhuizen.

Hanzeheerd De Bongerd staat aan de vooravond van een dergelijke verandering. De Bongerd blijft uiteraard het huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend. Daarnaast wordt De Bongerd nog meer dan nu een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een fijne manier oud kunnen worden.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen