Vrienden van Brinkhoven

Het werk van de Vrienden van Brinkhoven begint waar het potje met geld van de overheid ophoudt. De Rijksoverheid betaalt grotendeels de noodzakelijke zorg. Helaas is er voor de extra’s, die juist kleur en fleur geven in het zorgcentrum, géén geld. Bijvoorbeeld het wekelijkse marktbezoek, de jaarlijkse huifkartocht en het internetcafé. Voor deze kleine en soms grote extra’s zet de Stichting Vrienden van Brinkhoven zich in door extra geld bijeen te brengen. Dit geld wordt verkregen door schenkingen, legaten en ludieke acties.

Stel: u bent een familielid of kennis van een (oud-)bewoner van Brinkhoven, uw bedrijf zoekt een goed doel, uw vereniging of school wil een actie organiseren, u draagt Brinkhoven een warm hart toe. Allemaal goede redenen om daadwerkelijk iets te doen voor de ouderen in woonzorgcentrum Brinkhoven. Steun het werk van de Vrienden van Brinkhoven en help mee om het leefklimaat van de bewoners in Brinkhoven te verbeteren. Wilt u meer informatie? Download dan hier de folder Vrienden van Brinkhoven.

ANBI

Stichting Vrienden van Brinkhoven is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN fiscaalnummer 816131181) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41041514.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Brinkhoven,
Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde

Samenstelling bestuur
– Dhr. R.G. Timmerman (voorzitter)
– Dhr. H. Janssen (secretaris/penningmeester)
– Dhr. O. van der Stege (lid)

Het bestuur ontvangt geen beloning, noch vacatiegelden. De uitgeoefende activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.

Jaarverantwoording 2021

Inkomsten
In 2021 is € 9661,84 ontvangen t.b.v. de Beleeftuin. De rente-inkomsten bedroegen € 3,96.

Uitgaven
Aan projecten in Brinkhoven is uitgegeven € 6.000,00. De bankkosten bedroegen in 2021 € 119,37. Voor de Beleeftuin is uitgegeven: 17.103,81. Dit bedrag is eerder ontvangen van sponsoren.

2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 13.559,73.

Specificatie projecten
Huiskamers € 3.000,00 en Beleeftuin € 3.000,00.

Jaarverantwoording 2020

Inkomsten
In 2020 is € 8.585,40 aan donaties ontvangen waarvan € 8.419,40 voor de Beleeftuin. De rente-inkomsten bedroegen € 4,58.

Uitgaven
Aan projecten in Brinkhoven is uitgegeven € 6.623,95 en aan bewoners en medewerkers € 338,03. De bankkosten bedroegen in 2020 € 119,37.

2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.508,63.

Specificatie projecten
Huiskamers € 3.000,00 en fietsvideo € 3.623,95.

Jaarverantwoording 2019

Inkomsten
In 2019 zijn geen donaties ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 6,09.

Uitgaven
Aan projecten in Brinkhoven is uitgegeven € 6.059,13 en aan bewoners en medewerkers € 643,00. De bankkosten bedroegen in 2019 € 161,73.

Specificatie projecten
Huiskamers € 3.000,00; Belevingstuin € 1.500,00; Regenkleding € 918,00; Diversen € 641,13 en traktaties bewoners € 643,00.

Jaarverantwoording 2018

Inkomsten
De rente-inkomsten bedroegen € 65,95. Aan donaties werd € 200,00 ontvangen.

Uitgaven
Er is aan projecten op Brinkhoven € 3.000,00 uitgegeven, en aan medewerkers en bewoners € 6.710,00. De bankkosten bedroegen in 2018 € 120,31.

Specificatie projecten
Projecten Brinkhoven: Huiskamers € 3.000,00. Medewerkers en bewoners: Uitjes medewerkers en inrichting € 6.710,00.

Jaarverantwoording 2017

Inkomsten
De rente-inkomsten bedroegen € 213,14. Aan donaties werd € 50,00 ontvangen en we ontvingen een legaat van € 25.000,00.

Uitgaven
Er is aan projecten op Brinkhoven € 6.000,00 uitgegeven, aan medewerkers en bewoners € 9.798,51. De bankkosten bedroegen in 2017 € 130,55.

Specificatie projecten
Projecten Brinkhoven: Inrichting ’t Soerel € 2.000,00. Huiskamers € 3.000,00. Uitstapjes bewoners € 1.000,00.

Van het legaat is conform de wens van de geefster de tuin bij Brinkstate opgeknapt. Er is een bankje geplaatst met omliggende beplanting en bestrating (€ 6.260,11). Een andere wens was een uitje voor de medewerkers. Hieraan is € 3.538,40 uitgegeven.

Jaarverantwoording 2016

Inkomsten
De rente-inkomsten bedroegen € 510,20.

Uitgaven
In 2016 is € 423,50 uitgegeven aan drukkosten en € 127,58 aan bankkosten. Aan projecten op Brinkhoven is een totaalbedrag besteed van € 7.243,80.

Specificatie projecten
Kerstbonbons € 243,80 en inrichting huiskamers € 7.000.

Jaarverantwoording 2015

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2015 € 15,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 655,38.

Uitgaven
In 2015 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 5.749,45. De bestuurskosten bedroegen € 52,53.

Specificatie projecten
Er is een bijdrage gegeven voor het kerstdiner. Verder: een koersbalmat, een knutselkar, twee steigerhouten tafels en kussens voor buiten.

Jaarverantwoording 2014

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2014 € 25,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 668,57.

Uitgaven
In 2014 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 1.825,00. De bestuurskosten bedroegen € 0,71.

Specificatie projecten
Er is een bijdrage per inwoner gegeven voor een uitstapje.

Jaarverantwoording 2013

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2013 € 1.250,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 128,91.

Uitgaven
In 2013 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 2.825,00. De bestuurskosten bedroegen € 47,92.

Specificatie projecten
Er is een bijdrage per inwoner gegeven voor een uitstapje en er is een bijdrage gedaan aan het project Kroonappels (in het kader van de troonswisseling).

Jaarverantwoording 2012

Inkomsten
De Stichting Vrienden van Brinkhoven heeft in 2012 € 225,00 aan donaties en giften ontvangen. De rente-inkomsten bedroegen € 2.751,57.

Uitgaven
In 2012 zijn projecten op Brinkhoven ondersteund voor een totaalbedrag van € 5.530,32. De bestuurskosten bedroegen € 44,32.

Specificatie projecten
Aanschaffing van grootletterboeken en er is een bijdrage gegeven voor de inrichting van de beweegtuin.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen