Mini-symposium Persoonsvolgend budget

‘Hoe wilt u gedoucht worden?’ was de prikkelende titel van het mini-symposium dat woensdag 28 november 2018 plaatsvond in de theaterzaal van multifunctioneel centrum De Heerd in Heerde. Organisator Hanzeheerd had een aantal gerenommeerde sprekers uitgenodigd rondom de thema’s persoonsgerichte zorg en persoonsvolgend budget. Bij dat laatste gaan zorgvragers over hun eigen zorgbudget en hebben ze zeggenschap hoe ze dat geld het liefste besteden. Samen met hun mantelzorger maken zij hierover op gezette tijden afspraken met hun zorgaanbieder. Een tiental innovatieve zorginstellingen in Nederland werkt momenteel met het persoonsvolgend budget waaronder Hanzeheerd. De komende jaren zullen dat er meer worden.

Een van de sprekers was Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij vertelde de aanwezigen dat de ouderenzorg van de toekomst vooral moet gaan over kwaliteit van leven waarbij ouderen zelf bepalen hoe de zorg die ze krijgen, eruit ziet. Het persoonsvolgend budget ondersteunt hen daarbij en helpt ze weer de regie te pakken over hun eigen leven.

Hester van de Bovenkamp van de Erasmus Universiteit Rotterdam sprak over het toepassen van persoonsgerichte zorg en de bijkomende regeldruk en regelruimte. De laatste spreker was Marc Willem de Witte, landelijk projectleider persoonsvolgend budget. Hij hield de aanwezigen voor dat het persoonsvolgend budget de volgende stap is in de modernisering van de ouderenzorg. Bij de meeste zorgorganisaties worden de binnenkomende financiën van cliënten op één grote hoop geveegd en op basis van historisch gegroeide formatie en budgetten intern verdeeld. De uitkomst bepaalt de te verlenen basiszorg die cliënten ontvangen. Het persoonsvolgend budget zet deze wereld op zijn kop en stelt niet de zorginstelling centraal maar de cliënt. De zorgverlener kijkt voortaan samen met de cliënt en zijn mantelzorger naar de zorg die de cliënt nodig heeft. De rest van het zorgbudget kan de cliënt dan besteden aan zorghandelingen en ondersteuning die hij ook graag wil.

Heel bijzonder tijdens het symposium waren de bijdragen van enkele Hanzeheerd-medewerkers. Zij vertelden over hun ervaringen met het persoonsvolgend budget en ondersteunden dat met aangrijpende voorbeelden.

Presentaties
Persoonsvolgend Budget (iPVB)

Meer informatie over het Persoonsvolgend budget is te vinden op www.persoonsvolgend-budget.nl.

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen