Algemene voorwaarden Hanzeheerd

Onze algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken die uw rechten en uw plichten regelen, en die van Hanzeheerd. De Algemene voorwaarden van Hanzeheerd bestaan uit een algemene deel en vier bijzondere delen: Zorg met verblijf (Wlz), Eerstelijnsverblijf (Zvw), Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT), en Wijkverpleging.

Het algemene deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u de betreffende zorg ontvangt.

Direct naar:

 

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen